top of page

OM MEG og OM DET Å FÅ PSYKOLOGHJELP

Jeg liker mennesker og jeg liker å skape et trygt rom der vi kan utforske livet sammen og finne frem til nye løsninger. 

Når vi skal prøve å sortere og forstå det menneskelige trenger vi et samtalerom der det også er rom for humor og undring, i tillegg til de teraeputiske teknikkene og de psykologiske teoriene. Det finnes mye viktig og god teori, men i møtet med enkelt-mennesket finnes ingen standard-svar!

Terapi handler ofte om å få tid til å sortere og til å erkjenne følelser. Mange trenger hjelp til å komme ut av negative tankemønstre og stress. Ofte opplever vi at vi må snakke om "hvor du kommer fra" før vi kan forstå "hva som skjer".

Jeg er også opptatt av oppmerksomhetstrening/ mindfulness, det er en en form for mental trening som kan gjøre oss bedre i stand til å integrere følelser og til å hente frem kroppens positive energi.

Før jeg ble psykolog var jeg utdannet lærer og jobbet som lærer på en barneskole i ett år. Jeg liker fremdeles å undervise og holde foredrag,  "kick-off" og seminarer.

Jeg har vært spesialist i klinisk psykologi (det vil si behandling av psykiske lidelser) siden 2005 og har de siste 10 årene hatt stor glede av å veilede psykologer under spesialisering.  

Anchor 1
bottom of page